Zespół Szkół Gastronomicznych

Lokalizacja

województwo: wielkopolskie
powiat: Powiat m. Poznań
gmina: M. Poznań
miejscowość: Poznań

Informacje

Typ szkoły / placówki: Zespół szkół i placówek oświatowych
Patron szkoły: im. Karola Libelta
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika:

Adres

Zespół Szkół Gastronomicznych
Podkomorska 49
60-326 Poznań
Poczta: Poznań
telefon: 0618674041
fax: 0618672308
strona internetowa: www.gastronomik.oswiata.org.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Zespół Szkół Gastronomicznych (Poznań), jest to Zespół szkół i placówek oświatowych.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 60
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 21
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 10.79

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: wielkopolskie
powiat:
gmina: